13 listopada 2019r. odbyła się inspekcja gotowości operacyjnej działającej w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Gołdap”. Celem inspekcji było sprawdzenie możliwości taktycznych grupy podczas zdarzeń w miejscach trudno dostępnych.

Sprawdzian gołdapskich strażaków przeprowadził Zespół Inspekcyjny Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie. Założeniem ćwiczenia praktycznego było dotarcie do nieprzytomnej osoby poszkodowanej będącej w hipotermii, która leży w połowie zbocza w pobliżu wyciągu krzesełkowego na Piękną Górę, udzielenie jej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacja po stoku do góry w miejsce dojazdu zespołu ratownictwa medycznego. Inspekcja zakończyła się pomyślnie, a gołdapscy strażacy zostali ocenieni na ocenę dobrą.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis,

Zdjęcia: bryg. Wojciech Szczepanik, kpt. Michał Herman.