8 listopada 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie odbyło się uroczyste otwarcie sali edukacyjnej która skierowana jest do najmłodszych mieszkańców powiatu.

Sala edukacyjna ma na celu propagowanie działań profilaktycznych w zakresie informowania społeczeństwa o występujących zagrożeniach bezpieczeństwa pożarowego oraz metodach ich przeciwdziałania. Prewencja społeczna jest jednym z kluczowych zadań Państwowej Straży Pożarnej. Wiedza i umiejętności powinny być przekazywane od najmłodszych lat życia, gdyż w przyszłości mogą procentować uratowaniem czyjegoś życia lub mienia, dlatego też projekt skierowany jest do tej grupy wiekowej. Podczas zajęć dzieci będą mogły poznać pracę strażaka, zapoznać się z podręcznym sprzętem gaśniczym, a także obejrzeć przygotowane prezentacje i filmy edukacyjne. Sala została zaadaptowana i wyposażona dzięki dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Srokowo i zaangażowania wspólnych sił pracowników i strażaków tutejszej komendy. Na stronie internetowej http://straz.ketrzyn.pl/ umieszczona została zakładka „Sala Edukacyjna” gdzie można dokonać rejestracji grupy na zajęcia organizowane w Sali Edukacyjnej.
W uroczystym otwarciu sali edukacyjnej wzięli udział: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Wierzchowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – mł. insp. Marcin Piechota, Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach – ppłk Adam Syhłowyj, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie – plut. Ewelina Ochryniuk, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie – mjr Agnieszka Bałdyn, Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo – Zenon Piotrowicz, Starosta Kętrzyński – Michał Kochanowski, Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn – Maciej Wróbel dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie.
Opracowanie: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie
Zdjęcia: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie