28 października 2019 roku w Nidzicy odbyły się kolejne ćwiczenia taktyczno-bojowe Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy dla podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wraz ze służbami współdziałającym pt. „Ćwiczenia ratownicze - Zamek 2019". Zakładanym celem ćwiczeń była organizacja współdziałania służb ratowniczych i podmiotów w zakresie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz realizacją zaopatrzenia wodnego z zewnętrznego ujęcia wody.

Przebieg ćwiczeń:

9:00-09:30 Starosta Nidzicki zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, gdzie  omówiono główne założenia do ćwiczeń praktycznych.

10:00-11:00 Do rejonu koncentracji w Komendzie Powiatowej PSP w Nidzicy przybyły jednostki uczestniczące w ćwiczeniu, gdzie omówiono założenie oraz sprawdzono wyposażenie jednostek

11:00-13:00 Manewry w okolicach zamku

Założeniem do ćwiczeń było:

W wyniku nagłej eksplozji związanej z pojawieniem się ognia w okolicach sali rycerskiej Zamku w Nidzicy doszło do pożaru sceny i garderoby oraz innych sal i pomieszczeń Nidzickiego Ośrodka Kultury. Nagłe zadymienie i głośne zapowiedzi dały znak do pilnej ewakuacji obiektu. Wkrótce na miejscu pojawili się strażacy i policjanci. Okazało się, że w zdarzeniu ucierpiała grupa młodzieży wchodzącej w skład szkolnej wycieczki. Ratownicy mieli sporo pracy. W zadymionych pomieszczeniach pojawiały się kolejne niepokojące sygnały. Były to rozłożone w czasie epizody ratownicze z udziałem pozorantów. Ciekawe i intrygujące, ale i zastanawiające widowisko dla oka. Dające pogląd na wydarzenia z jakimi spotykają się służby ratownicze podczas akcji. Kolejne zdarzenia przebiegały w realistycznym scenariuszu, który podkreślała atmosfera zadymienia, dźwięki dochodzące z systemów sygnalizacji pożaru, jęki i krzyki rannych oraz komunikaty ratowników. Jest to dobry sprawdzian i nauka dla ratowników.

Sporo pracy czekało również ratowników medycznych i policjantów. W namiocie ewakuacyjnym służącym jako doraźny punkt medyczny co chwilę przybywały kolejne osoby. Wkrótce oprócz strażaków na miejscu czynnie pracowały trzy Zespoły Ratownictwa Medycznego ZOZ w Nidzicy. Z kolei policjanci wykonali rozpoznanie minersko-pirotechniczne, zorganizowali i zabezpieczyli objazdy oraz musieli zmierzyć się z osobą zachowującą się w sposób agresywny wobec ratowników.

Po intensywnej akcji ratowniczej z obiektu ewakuowany został personel oraz kilkunastu poszkodowanych co oznaczało zakończenie pierwszego etapu ćwiczeń.

Wkrótce strażacy przystąpili do realizacji kolejnego założenia polegającego na wykorzystaniu alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę. Ćwiczenie to polegało na dostarczeniu wody z pobliskiego cieku i zrealizowane zostało przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Nidzica. Ćwiczenia zakończyło zbudowanie sprawnego systemu zaopatrzenia w wodę opierającego się po części na sieci hydrantowej oraz linii zaopatrzenia wodnego wykonanej przez jednostki OSP.

W czasie ćwiczeń udało się zrealizować szereg celów, jak sprawdzenie procedur postępowania w przypadku pożaru na terenie zamku z uruchomieniem systemów monitoringu pożarowego, zastosowanie elementów taktyki prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach, z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym oraz koordynacją współdziałania służb i podmiotów. Akcję poprowadzono pod czujnym okiem Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu Przewodniczył Starosta Nidzicki. Miejmy nadzieję, że kolejne ćwiczenia pozwolą na osiąganie coraz lepszych wyników przez ratowników oraz przełożą się na usprawnienie akcji ratowniczych.

W ćwiczeniach udział wzięli:

 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy.
 2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
 3. Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy.
 4. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG powiatu nidzickiego (Janowo, Kozłowo, Napiwoda, Janowiec Kościelny) oraz OSP Łyna i Frąknowo.
 5. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Starosty Nidzickiego.
 6. Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
 7. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy
 8. Przedstawiciele gmin powiatu nidzickiego.
 9. PCK w Nidzicy.

Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy serdecznie dziękuje osobom, które pomogły w zorganizowaniu ćwiczeń:

 1. Dyrekcji Nidzickiego Ośrodka Kultury
 2. Uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 oraz ZSZiO w Nidzicy pod opieką Pana Jacka Gnidzińskiego
 3. Starostwu Powiatowemu w Nidzicy
 4. Komendzie Powiatowej Policji w Nidzicy
 5. Panu Janowi Borodziuk
 6. Dyrektor ZOZ w Nidzicy
 7. Burmistrzowi Nidzicy

Informacja: asp.sztab.Andrzej Osowski

Zdjęcia: bryg.Marek Augustynowicz/Jerzy Jankiewicz