W dniach od 12 do 19 października br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie przeprowadziła szkolenie naczelników OSP.

Kurs realizowany w mrągowskiej komendzie to kolejny etap szkolenia strażaków ochotników. Zajęcia realizowane były  w formie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych przeprowadzanych na terenie i obiektach KP PSP z wykorzystaniem pojazdów i sprzętu specjalistycznego. Łącznie w kursie uczestniczyło 10 strażaków, a do egzaminu przystąpiło 8 osób. Wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym.

Naczelnik OSP jest bezpośrednio odpowiedzialny m. in. za proces szkolenia pozostałych strażaków – ochotników w rodzimej jednostce a także nadzoruje prace konserwacyjne i czuwa nad sprawnością sprzętu. Podczas akcji to on kieruje działaniami ratowniczymi prowadzonymi wyłącznie siłami OSP. Odbyte szkolenie pozwoli w przyszłości zajmować tę jakże ważną funkcję absolwentom kursu.

 

Wszystkim strażakom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opracował: mł. kpt. Marcin Kordek
Zdjęcia: st. kpt. Mariusz Kozakiewicz