16 października 2019 roku, strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie uczestniczyli w akcji promującej bezpieczeństwo „RATUJEMY I UCZYMY SIĘ RATOWAĆ”.

Na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej w Chruścielu mundurowi włączyli się do akcji, w której zaprezentowali zasady i metody udzielania pierwszej pomocy. W tym dniu z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Akcja promująca zasady udzielania pierwszej pomocy stanowi doskonały impuls w ramach podnoszenia świadomości społecznej o problemie nagłego zatrzymania krążenia (NZK).

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Krzysztof Bogusławski, który uczestniczył w spotkaniu edukacyjnym podkreślił jak ważna jest umiejętność udzielania skutecznej pomocy w stanie zagrożenia życia.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, którzy przybyli do placówki szkolnej w Chruścielu uczyli najmłodszych zasad udzielania pomocy wobec osoby, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane zatrzymanie krążenia w warunkach pozaszpitalnych.

Młodzież czynnie włączyła się do praktycznej nauki udzielania pomocy na przygotowanych stanowiskach, gdzie znajdowały się fantomy. Szkoła Podstawowa w Chruścielu przystąpiła również do akcji związanej z ustanowieniem rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy.

Strażacy omówili też zagrożenia związane z rozpoczętym sezonem grzewczym oraz wręczyli dla najmłodszych ulotki dotyczące bezpieczeństwa „CZAD – CICHY ZABÓJCA”. To kolejne spotkanie edukacyjne zrealizowane przy udziale strażaków z KP PSP w Braniewie.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie