10 października br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy dokonano uroczystego otwarcia sali edukacyjnej przeznaczonej do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Sala powstała dzięki dofinansowaniu z Komendy Głównej PSP, a także wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Nidzicy, co pozwoliło na zakup sprzętu szkoleniowego i materiałów remontowych. Z kolei strażacy zaprojektowali oraz przygotowali pomieszczenie. Dzięki podjętej inicjatywie dzieci będą miały możliwość poznawania pracy strażaka i nauki zasad bezpieczeństwa.

Otwarcie zapoczątkowało krótkie wystąpienie Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy bryg.mgr inż. Krzysztofa Mierzejewskiego, który przywitał przybyłych gości i zaproszone dzieci oraz podziękował za wsparcie, które pozwoliło na przygotowanie sali.

Następnie głos zabrał Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg.mgr inż Robert Fliciński, który zauważył, że utworzone pomieszczenie pozwoli dzieciom w przytulnej atmosferze zapoznawać się z zagrożeniami oraz pracą i sprzętem strażackim.

Pan Patryk Kozłowski - doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w swoim wystąpieniu odczytał list Pana Artura Chojeckiego, w którym Wojewoda Warmińsko- Mazurski podkreślił, że prewencja jest najlepszą drogą do zagwarantowania bezpieczeństwa. Natomiast uzyskana wiedza zaowocuje w wielu często niespodziewanych życiowych sytuacjach.

Głos zabrali również Starosta Nidzicki Marcin Paliński, Wójt Gminy Janowiec Kościelny Piotr Rakoczy oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Nidzicy Waldemar Szymański.

Wyposażenie i założenia nowotworzonej sali edukacyjnej omówił Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy bryg.Marek Augustynowicz.

Po uroczystym przecięciu wstęgi symbolizującym oficjalne otwarcie, dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nidzicy z zaprezentowały krótki występ artystyczny przygotowany dla strażaków.

Następnie wzięły udział w lekcji pokazowej prezentującej możliwości sali edukacyjnej.

Po obejrzeniu bajki edukacyjnej dzieci miały okazję zapoznać się z wyposażeniem pomieszczenia. Zobaczyły na własne oczy jak rozprzestrzenia się dym w realnych warunkach pożaru, jak działają czujki czadu i dymu, nauczyły się jak prawidłowo wezwać służby ratownicze, a także mogły przymierzyć mundur i hełm strażacki. Po zakończeniu otrzymały dyplomy i upominki na pamiątkę uczestnictwa w pierwszych zajęciach.

W sali edukacyjnej przeszkoleni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej będą przekazywać dzieciom wiedzę oraz informacje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Utworzenie wydzielonej sali jest elementem wspomagającym w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach oraz podnoszenia świadomości społecznej przez rozwijanie i upowszechnianie profilaktyki przeciwpożarowej, zasad bezpieczeństwa, ewakuacji i wiedzy praktycznej na temat potencjalnych zagrożeń.

Docelowo zajęcia trwać będą 1-1,5 godziny. W trakcie zajęć dzieci będą miały okazję na zabawę edukacyjną w sali, a także na zapoznanie się z pracą strażaka i sprzętu jaki wykorzystuje w swoich działaniach. Program lekcji ze strażakami przewidziany jest głównie dla dzieci 5-8-letnich z możliwością dostosowania tematyki zajęć również dla grup młodzieży.

W uroczystości udział wzięli:

- Pan Patryk Kozłowski – Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- bryg. Robert Fliciński - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
- bryg.Krzysztof Mierzejewski - Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy

- bryg.Marek Augustynowicz - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy,
- ks. Prałat st.kpt.Adrzej Bawirsz – Kapelan Wojewódzki Strażaków
- Pan Marcin Paliński – Starosta Nidzicki

- Pan Paweł Przybyłek - Wicestarosta Nidzicki

- Pan Andrzej Bruździński - Przewodniczący Rady Powiatu Nidzickiego

- Pan Jacek Kosmala - Burmistrz Nidzicy
- Pan Grzegorz Napiwodzki - Wójt Gminy Janowo

- Pan Piotr Rakoczy - Wójt Gminy Janowiec Kościelny

- Pan Grzegorz Tarkowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Nidzica

- mł.insp.Krzysztof Kunicki - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy

- druh Waldemar Szymański -  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy

- Pani Halina Rozalska - Redaktor "Nasza Gazeta Nidzicka"
-   Grupa przedszkolaków wraz z Paniami Nauczycielkami z "zerówki" Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

Informacja: asp.sztab.Andrzej Osowski

Zdjęcia: Julia Lach