Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku Komenda Miejska PSP w Olsztynie wspólnie ze Starostwem Olsztyńskim będzie realizowała lekcje edukacyjnych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.  

W ramach wykładów będziemy rozmawiali o zagrożeniach związanych z niewłaściwym użytkowaniem pieców na paliwo stałe lub gazowe. Poruszone zostaną tematy pożarów sadzy
w przewodach kominowych, omówione będą obowiązki spoczywające na właścicielach budynków dotyczące czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz  okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Szczególną uwagę zwrócimy na zagrożenia związane z tlenkiem węgla, tzw. cichym zabójcą. Omówimy jego właściwości fizykochemiczne, sposób oddziaływania czadu na organizm ludzki oraz przyczyny jego powstawania. Przedstawimy również statystyki obrazujące ilość zdarzeń związanych
z ekspozycją tlenku węgla oraz ilość ofiar śmiertelnych w latach 2010-2019 na terenie kraju i powiatu olsztyńskiego. Podkreślimy znaczenie instalowania czujek tlenku węgla w mieszkaniach, czy
domach jednorodzinnych.

Kluczowym jednak tematem przedstawionym podczas lekcji, będą zasady bezpiecznego zachowania podczas ekspozycji czadu. Wspomnimy o konieczności:

- niezwłocznego wyłączenia urządzenia ogrzewczego,

- otwarcia okien w celu przewietrzenia mieszkania,  

- niezwłocznego powiadomienia służb ratowniczych 112, 998,999,997,

- ewakuacji osoby poszkodowanej ze strefy niebezpiecznej,

- kontroli obecności czynności życiowych (tętno, oddech) i gotowości do ewentualnego podjęcia czynności zastępczego oddechu i zewnętrznego masażu serca (resuscytacji krążeniowo oddechowej).

Na zakończenie wszystkich spotkań zorganizujemy konkursy wiedzy na temat przedstawionych zagadnień. W każdej ze szkół wyróżnimy po trzech uczniów. 12 czujek tlenku węgla na ten cel ufundował Starosta Olsztyński Andrzej Abako.

PAMIĘTAJ !!! - „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/idn:37158 

Mamy zaplanowane 4 lekcje edukacyjne odpowiednio:

- w dniu 15 października 2019r. godz. 12:40 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Biskupcu;

- w dniu 18 października 2019r w auli Zespołu Szkół w Dobrym Mieście godz. 8:00 oraz w auli Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Krasickiego w Dobrym Mieście godz. 9:00;

- w dniu 22 października 2019r. godz. 9:00 w auli Zespołu Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku.

Opracował: bryg. Sławomir Filipowicz