29 września br. odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejewie.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się o godzinie 14:00 na placu przed remizą OSP w Milejewie. W uroczystości wzięli udział między innymi: poseł na sejm RP Leonard Krasulski, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Robert Fliciński, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie Pan Jarosław Bogusz, Komendant Miejski PSP w Elblągu kpt. Łukasz Kochan,  Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie Ryszard Janusz, Wójt Gminy Milejewo Krzysztof Szumała, Prezes OSP w Milejewie dh Czesław Młynarski, Naczelnik OSP w Milejewie dh Tomasz Kwietniewski oraz przedstawiciele władz samorządowych. Kulminacyjnym punktem uroczystości było poświęcenie pojazdu pożarniczego przez księdza Sławomira Nitę – proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Stanisława w Milejewie.

 

17 kwietnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński przekazał prezesom jednostek OSP promesy na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych  jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Wartość jednego samochodu to ok. 760 tys. zł. Zakup pojazdów został sfinansowany ze środków m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów, MSWiA i Komendy Głównej PSP.  

Oprócz OSP w Milejewie nowe pojazdy otrzymają jeszcze 23 jednostki OSP z Warmii i Mazur.

Nowy samochód z pewnością przyczyni się do poprawy skuteczności działań i niesienia pomocy przez strażaków-ochotników z OSP w Milejewie, co z pewnością pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców gminy i całego powiatu elbląskiego.

opracowanie: st. sekc. Dawid Rogożyński

zdjęcia: mł. kpt. Iwona Zelmańska