W dniach 10-11 września 2019r. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy bryg.Marek Augustynowicz oraz Kierownik Sekcji w Wydziale Operacyjnym KP PSP w Nidzicy asp.sztab.Andrzej Osowski uczestniczyli w warsztatach „Parasol”, które odbyły się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Podczas warsztatów żołnierze IV Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej przybliżali samorządowcom oraz przedstawicielom służb i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe możliwości wsparcia lokalnej społeczności w razie wystąpienia klęsk żywiołowych czy katastrof przez WOT. Przedstawiono między innymi czym są zespoły oceny wsparcia (ZOW) oraz tzw. moduł zadaniowy, który zaprezentowano na placu Jednostki Wojskowej w Olsztynie.

Warsztaty były okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania możliwości współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej w przypadku zagrożeń o charakterze niemilitarnym.

Informacja: asp.sztab.Andrzej Osowski

Zdjęcia: asp.sztab.Andrzej Osowski/bryg.Marek Augustynowicz