W dniach od 9 do 13 września 2019 r. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie odbyła szkolenie doskonalące w formie zgrupowania. 

Obóz szkoleniowy podzielono na dwa etapy. Podczas pierwszego nurkowie doskonalili swoje umiejętności pokonując podwodny tor przeszkód znajdujący się na dnie jeziora Mamry oraz nurkując w wodach jeziora Harsz, a drugim etapem było nurkowanie w jeziorze Hańcza. Zajęcia szkoleniowe prowadzone były pod okiem dowódcy grupy i kierujących pracami podwodnymi. W trakcie trwania zgrupowania nurkowie przećwiczyli prowadzenie działań nurkowych z łodzi ratowniczych oraz doskonalili metody poszukiwawcze i awaryjne wyciagnięcia nieprzytomnego nurka spod wody. Podczas szkoleń wykorzystywano łączność przewodową, która jest niezbędna w czasie prowadzenia działań ratowniczych i poszukiwawczych. W obozie szkoleniowym wzięło udział 9 nurków z węgorzewskiej komendy.

Tekst i zdj. st. asp. T. Grunwald