W dniu 11.09.2019r. godzinie 1800, w 18 Rocznicę zamachów na wieże World Trade Center, gdzie zginęła jednocześnie największa liczba ratowników straży pożarnych, pogotowia, policjantów i innych służb, odbył się w Olsztynie przy siedzibie Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, uroczysty Apel Poległych pod pomnikiem „Strażakom Poległym w Akcji”.

Po złożeniu, Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Gustawowi Markowi Brzezinowi meldunku przez dowódcę uroczystości dh Tomasza Jarmużewskiego z OSP Kolno, wszystkich przywitał organizator Apelu Grzegorz Matczyński, Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie, przedstawiając cel uroczystości.

Gośćmi podczas apelu byli:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Przedstawiciel Rządu w Terenie Artur Chojecki, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego, st.bryg. Bogdan Wierzchowski Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele władz samorządowych z Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem,  Starostą Olsztyńskim Andrzejem Abako, jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Olsztynie.

Obecni byli ponadto płk. Elżbieta Jankowska – Dyrektor Okręgowego Inspektoratu śłużby Więziennej w Olsztynie,  insp. Edward Szydłowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Komendant Miejski Policji, insp. Piotr Zabuski Komendant Miejski Policji w Olsztynie, Jarosław Lipiński Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, Dorota d”Avstetten Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie – Arkadiusz Mrozowski, ksiądz Paweł Rzosiński kapelan strażaków, przedstawiciele Zawodowej Straży Pożarnej Michelin Polska, Dorota Limontas Komendant Hufca Warmińskiego ZHP. W uroczystości wzięli udział ponadto koledzy z Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Straży Pożarnych kol. Wojciech Bastek i Andrzej Hrynakowski a także czynni strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych i członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Podczas apelu akcenty muzyczne odegrał Pan Adam Chromy ze Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.

 „…UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia

– nawet z narażeniem życia ŚLUBUJĘ …”

Po raz kolejny jednostki OSP reprezentowały poczty sztandarowe powiatu olsztyńskiego.

Po raz kolejny serdecznie dziękujemy za przybycie i udział.

 

Opracował: bryg. Sławomir Filipowicz

Zdjęcia: KM PSP Olsztyn