5 września 2019 roku, w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w którym uczestniczył Starosta Braniewski Karol Motyka.

Głównym celem spotkania było omówienie zasad, sposobu wnioskowania oraz możliwości wydatkowania dotacji MSWiA dedykowanej dla jednostek OSP w ramach zadania publicznego ,,Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko przybliżył projekt, który skierowany jest do ruchu pożarnictwa ochotniczego.

Każda jednostka OSP może wnioskować o dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł na organizację różnych przedsięwzięć opisanych w ustawie i/lub na sprzęt konieczny do ich realizacji.

W połowie sierpnia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Od teraz do zadań ochotniczych straży pożarnych ma należeć nie tylko walka z pożarami, klęskami żywiołowymi czy innymi zagrożeniami, ale także realizowanie zadań o charakterze społeczno-edukacyjnym. Do takich zadań zaliczono m.in.: 

  • organizację akcji służących propagowaniu uprawiania sportu i aktywności fizycznej, zwłaszcza takiej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanych podczas działań ratowniczych;
  • organizowanie akcji oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • prowadzenie zajęć propagujących zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Dodatkowo podczas spotkania omówiono działania jednostek OSP oraz zwrócono uwagę na udział w organizowanych szkoleniach i ćwiczeniach. Dyskusja pozwoliła również dostrzec potrzeby, zagrożenia oraz kierunki, jakie należy obrać w celu skutecznego rozwoju ruchu pożarnictwa ochotniczego.  

Podczas spotkania Starosta Braniewski Karol Motyka oraz Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko wręczyli druhowi Aleksandrowi Popowiczowi, reprezentującemu jednostkę OSP w Pieniężnie, hełmy pożarnicze za skutecznie i profesjonalnie prowadzone działania ratownicze.

Opracował / Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie