W dniach od 26.08.2019 do 30.08.2019 w bazie nurkowej „Dębowa Przystań” w  Borowym odbyło się szkolenie doskonalące Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Mrągowo.

Zajęcia szkoleniowe prowadzone były przez dowódcę grupy mł. ogn. Przemysława Kaczmarczyka oraz jego zastępcę ogn. Piotra Szymańskiego. Nurkowie doskonalili techniki pływania. Wykonywali pracę podwodne miedzy innymi: wydobywali obiekty z głębokości przy użyciu urządzeń wypornościowych, używali narzędzi hydraulicznych do cięcia elementów metalowych pod wodą, szkolili się z zakresu ratownictwa medycznego. Strażacy podczas kursu przećwiczyli sytuację awaryjnego wyciagnięcia nieprzytomnego nurka z pod wody. Podczas szkoleń wykorzystywano łączność przewodową, która jest niezbędna w czasie prowadzenia działań ratowniczych i poszukiwawczych. Podczas trwania obozu przeszkoleni zostali trzej strażacy, który po odbyciu kursu na młodszego nurka MSW zasilą szeregi naszej grupy.

Szkolenia i ćwiczenia nurków, są nieodzownym elementem służby strażaków i mają na celu doskonalenie ich wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim przygotowanie ich do prawdziwych zdarzeń, kiedy to od ich umiejętności i przeszkolenia zależeć będzie zdrowie i życie ludzkie. Konieczność ciągłego podnoszenia umiejętności potwierdziło się gdy podczas obozu 29 sierpnia około godziny 14.00 strażacy zostali zadysponowani do mężczyzny który zanurkował w jeziorze Dejnowo koło Świętej Lipki (pow. kętrzyński) i nie wypłynął. Przybyli na miejsce strażacy z OSP Reszel, JRG Kętrzyn oraz SGRW-N Mrągowo wydobyli mężczyznę na brzeg i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Przybyła na miejsce karetka Zespołu Ratownictwa Medycznego wspomogła działania, niestety mężczyzny nie udało się uratować.

Opracowanie: mł. kpt. Marcin Kordek, KP PSP w Mrągowie
Zdjęcia: mł. ogn. Przemysław Kaczmarczyk, KP PSP w Mrągowie, OSP Reszel