29 sierpnia 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy zorganizowano kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Nidzicy z udziałem przedstawicieli jednostek OSP.

Głównym tematem spotkania było omówienie sposobu wnioskowania oraz możliwości wydatkowania środków dotacji MSWiA dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne pt. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku. 

W ramach dotacji jednostki otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 5000 zł na realizację dodatkowych dziedzin działalności, jak:

- organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych

- organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

Podczas spotkania omówiono także zagadnienia bhp oraz zasady posługiwania sie pojazdami ratowniczymi podczas pożarów zbóż i ściernisk, plany szkoleń realizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Nidzicy na rzecz jednostek OSP oraz oferty szkoleniowe w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W spotkaniu udział wzięli: członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy, Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy, Starosta Powiatu Nidzickiego, Wójtowie Gminy Janowiec Kościelny i Janowo oraz członkowie zarządów jednostek OSP powiatu nidzickiego.

Informacja oraz zdjęcia: asp.sztab.Andrzej Osowski - oficer prasowy KP PSP w Nidzicy