W dość mocno obsadzonej konkurencji wytrzymałościowej, drużyna KM PSP Olsztyn w składzie st. str. Witkowski Kacper oraz st. str. Andrzejczak Jakub w kwalifikacji ogólnej, po trzech konkurencjach zajęła trzecie miejsce.

Pierwsza konkurencja polegała na wykonywaniu ćwiczeń takich jak: rwanie, wyciskanie, wykroki, zarzuty, przysiady z dwoma odważnikami kettlebell 2x20kg, każdy zawodnik miał do wykonania 10 powtórzeń danego ćwiczenia, po czym wraz z odważnikami musiał wykonać bieg do następnej strefy gdzie wykonywane było kolejne z podanych wyżej ćwiczeń. W tej konkurencji zajęliśmy miejsce 4.Druga konkurencja zaczynała się od wykonania 20 kcal na „airbike” przez każdego z zawodników, następnie 20 zarzutów sztangą o wadze 50 kg, 30 „padnij powstań” z dwoma hantlami o wadze 15 kg oraz 40 przejść przez skrzynie z tymi samymi hantlami. Dodać należy, że cała konkurencja była wykonywana w kamizelkach kuloodpornych. Trzecia konkurencja polegała na wykonaniu synchronicznie 21 „padnij powstań” z przeskokiem przez sztangę, przepłynięciu 100 m kajakiem, dobiegnięciu do sztangi i wykonaniu przez 2 zawodników 16 martwych ciągów sztangą o wadzę 140 kg, całą konkurencje kończyło 9 wejść na linę o długości 4,5m.

 

Gratulujemy uzyskanych wyników sportowych.

/Tekst i zdjęcia st.str. Kacper Witkowski, st.str. Jakub Andrzejczak, bryg Sławomir Filipowicz /

Zdjęcia KW Policji

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/61089,II-Zawody-w-konkurencjach-wytrzymalosciowo-silowych-juz-za-nami.html