W środę 28 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Działdowie odbyło się spotkanie z zarządami jednostek OSP z powiatu działdowskiego.

Głównym celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z nowymi zadaniami dla jednostek OSP, nałożonymi przez znowelizowaną ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Na realizację tych zadań jednostki OSP będą otrzymywać środki z budżetu państwa. Ich wysokość będzie określana corocznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W roku 2019 będzie to kwota 82 mln. zł. Każda z jednostek OSP po złożeniu odpowiedniego wniosku do komendanta powiatowego PSP może otrzymać na ten cel 5 tys. zł. Na spotkanii omawiano tryb postępowania otrzymania dotacji, zasady przyznawania, zawieranie umów oraz sposób rozliczenia dotacji. W spotkaniu wzięli udział prezesi i naczelnicy z 28 jednostek OSP. Korzystając z okazji omówiono zagadnienia związane z bieżącym zagrożeniem pożarowym oraz taktyką prowadzenia działań podczas pożarów leśnych i na polach uprawnych.

 (opr. i fot. Sławomir Gołaś)