Po remoncie i modernizacji oddano do użytku siłownię w budynku nowomiejskiej komendy powiatowej PSP.

W ostatnim czasie w pomieszczeniach siłowni zostało wykonanych szereg prac modernizacyjny oraz remontowych, dzięki którym znacząco poprawiły się warunki pełnienia służby oraz możliwości utrzymania wysokiej sprawności fizycznej funkcjonariuszy. W ramach zadania  dokonano  remontu pomieszczeń oraz zakupiono nowe urządzenia do ćwiczeń. Na przedmiotową modernizację pozyskane zostały środki zewnętrzne. Wszystkie prace remontowe strażacy naszej komendy wykonali we własnym zakresie.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Szałkowski - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim