W środę, 24 lipca 2019 r. strażacy z KP PSP w Mrągowie wizytowali obóz harcerski w miejscowości Borowe prowadzony przez Hufiec ZHR Okręg Łódzki.

Podczas wizytacji sprawdzono czy na terenie obozu przestrzegane są przepisy przeciwpożarowe.  W trakcie wizyty przeprowadzono próbną ewakuacje obozu w miejsce bezpieczne wyznaczone przez organizatora, gdzie strażacy przeprowadzili krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa i przypomnieli o zasadach nawiązywania łączności radiowej w razie niebezpiecznej sytuacji. Zalecono także stały kontakt ze Stanowiskiem Kierowania KP PSP w Mrągowie. Na koniec próbnej ewakuacji funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP życzyli dzieciom udanego wypoczynku.
Wizytacje trwających obozów harcerskich to obowiązkowy element kontroli letniego wypoczynku dzieci i młodzieży gdzie przedstawiciele Straży Pożarnej sprawdzają organizację i zabezpieczenie obozów przed potencjalnymi niebezpieczeństwami.

Opracowanie: mł. kpt. Marcin Kordek, KP PSP Mrągowo
Zdjęcia: mł. kpt. Marcin Kordek, KP PSP Mrągowo