17 lipca 2019r. o godzinie 10:00, na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odbyła się uroczysta zbiórka.

Wśród obecnych gości był m.in. Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, st.bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Jan Harhaj – Starosta lidzbarski, Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, ks. Jerzy Rożentalski – dziekan Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, Tomasz Kołodziejczyk- z-ca Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, Wiesław Tkaczuk- Wójt Gminy Kiwity, podinsp. Mariusz Kozłowski a także zaprzyjaźnieni goście. Lidzbarska straż w tym dniu otrzymała ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy o rozszerzonym potencjale ratownictwa drogowego, marki  MAN o napędzie na cztery koła, pojemności zbiornika 5000l i wydajności autopompy 3200l/min. Zakupiony przez Komendę Główna PSP przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

 Opracowanie: mł. kpt. Damian Stankiewicz zdjęcia: mł.kpt. Przemysław Łatacz