01 lipca br. podczas uroczystej zbiórki przed JRG nr 1 komendant miejski PSP w Elblągu kpt. Łukasz Kochan w obecności swojego zastępcy mł. bryg. Roberta Licznerskiego powierzył kpt. Maciejowi Kogutowi pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Elblągu,

natomiast 3 lipca br. obowiązki zastępcy dowódcy JRG nr 1 w Elblągu powierzono kpt. Damianowi Kamieniakowi, który do tej pory pełnił funkcję dowódcy zmiany I w tut. jednostce.

 

Gratulujemy awansów i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

 

opracowanie: st. sekc. Dawid Rogożyński

zdjęcia: mł. kpt. Iwona Zelmańska