Do 30 czerwca br. w ramach robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji „Budowa nowej KM -PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – ETAP I” poziom zaawansowania prac wynosi 44,60 %.

Obecnie ukończono roboty ziemne i roboty związane z palowaniem pod budynek główny, garaż wielostanowiskowy oraz treningową komorę dymową. Kontynuowane są prace związane między innymi z fundamentowaniem, realizacją konstrukcji z betonu zbrojonego, roboty murarskie, roboty izolacyjne fundamentów, roboty związane z wykonaniem podkładów pod posadzki z materiałów sypkich oraz roboty związane z konstrukcjami metalowymi. Prowadzone są już także prace w ramach instalacji elektrycznych i teletechnicznych, a stopień ich zaawansowania wynosi 6,11%:

Planowane zakończenie inwestycji to rok 2020, natomiast zakończenie I Etapu ma nastąpić do dnia 31 października 2019 r.

opracowanie: st. sekc. Dawid Rogożyński

zdjęcia: Tomasz Żełobowski