14 czerwca 2019 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie wspierani przez strażaków – ochotników z jednostki OSP Frombork oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Braniewie zorganizowali kolejne spotkanie edukacyjne pt: „Bezpieczna Woda – Bezpieczne Wakacje”. 

Jako miejsce kampanii edukacyjne wybrano port we Fromborku, gdzie zaprezentowano sprzęt ratowniczy, wyposażenie pojazdów strażackich oraz omówiono zasady postępowania właśnie podczas wakacyjnego wypoczynku. Grupa kolonistów z Gruzji wypoczywająca w Centrum Młodzieżowym Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku oraz młodzież z fromborskiej szkoły mogła również zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy praz obejrzeć jednostki pływające wykorzystywane w służbie przez policjantów i strażaków. Zorganizowane przez braniewskich strażaków spotkanie edukacyjne połączone z prezentowaniem sprzętu cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wypoczywającej młodzieży z Gruzji.

 Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie