W czerwcu 2019r. po raz kolejny strażacy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie wraz z innymi służbami współuczestniczyli w organizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, ćwiczeniach „Bezpieczna woda 2019”

Ćwiczenia zorganizowano w związku ze zbliżającymi się wakacjami i zagrożeniami jaki niesie ze sobą letni wypoczynek nad akwenami wodnymi. Akcja służąca szerzeniu profilaktyki i edukacji, skierowana była do uczniów szkół podstawowych miasta Olsztyna.

Podczas ćwiczeń odbyły się pokazy sprzętu i umiejętności przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej Policji i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na akwenach wodnych. Komendę Miejską PSP w Olsztynie reprezentowała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego Olsztyn oraz zastęp ratowniczo-gaśniczy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

Strażacy przedstawili uczniom i nauczycielom zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz postępowanie w razie zauważenia osób potrzebujących pomocy na kąpielisku. W ramach ćwiczeń zorganizowano pokaz ratownictwa osoby tonącej, która zniknęła pod powierzchnią wody, jej ewakuacji na brzeg jeziora, a także przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Ostatnim elementem lekcji edukacyjnej był pokaz sprzętu ratowniczego Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Olsztyn.

 

Tekst: mł. bryg. Jarosław Ciemiński

Zdjęcia: asp. Kamil Michałowski