W piątek 31 maja br. funkcjonariusze i pracownicy cywilni tutejszej Komendy uroczyście pożegnali st. bryg. Mariusza Kołeckiego - Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu, który po 33 latach służby w strukturach straży pożarnej przeszedł na zasłużoną emeryturę.

W uroczystej zbiórce udział wzięli licznie zgormadzeni funkcjonariusze z komendy miejskiej, strażacy ze wszystkich trzech jednostek ratowniczo-gaśniczych, pracownicy cywilni i zaproszeni goście, a wśród nich m. in. Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Robert Fliciński, naczelnik wydziału kadr - st. bryg. Arkadiusz Turulski, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz emerytowani funkcjonariusze PSP.

Komendant Miejski PSP w Elblągu - kpt. Łukasz Kochan skierował do swojego zastępcy słowa podziękowania za zaangażowanie, nienaganną i wieloletnią służbę oraz poświęcenie w codziennej realizacji obowiązków służbowych. Podczas uroczystości padło wiele ciepłych słów i podziękowań, nie zabrakło także łez wzruszenia.

Na zakończenie koledzy w humorystyczny sposób przypomnieli swojemu szefowi jego ścieżkę kariery zawodowej. Finalnie, strażackim zwyczajem, komendant został wrzucony przez swoich przyjaciół do zbiornika z zimną wodą.

St. bryg. mgr inż. Mariusz Kołecki swoją pożarniczą służbę rozpoczął w 1986 r., kiedy to w wieku 19 lat, po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu rozpoczął naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i po pięciu latach nauki uzyskał pierwszy stopień oficerski i tytuł mgr. inż. pożarnictwa.

W dniu 1 września 1989 r., z rozkazu Komendanta Głównego Straży Pożarnej, ówcześnie ppor. poż. Mariusz Kołecki rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Elblągu na stanowisku oficera ds. prewencji.

Z dniem 1 lipca 1996 r. rozpoczął służbę na tożsamym stanowisku, lecz w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Od 1 stycznia 1999 r. pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Gdańskim. Z dniem 1 listopada 1999 r. został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Kadrowo-Organizacyjnego. Stanowisko to zajmował aż przez 16 lat współpracując kolejno z komendantami:  bryg. Zbigniewem Aftyką (do 2001 r.), bryg. Krzysztofem Grygo (do 2003 r.) i bryg. Jarosławem Grzywną (do 2009 r.), st.bryg. Tomaszem Świniarskim ( do 2016 r. ).

W dniu 1 lutego 2015 r. bryg. Mariusz Kołecki został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu i po ponad 3 latach zwalnia urząd.

Podczas swojej wieloletniej służby Mariusz Kołecki był wielokrotnie odznaczany:  

25 kwietnia 2003 r. – otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi, 23  kwietnia 2007 r. – Złoty Medal za Zasługi dal Pożarnictwa, 9 maja 2012 r. – Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, 8 marca 2016 r. – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Pracownicy i funkcjonariusze KM PSP w Elblągu życzą Ci Komendancie wszelkiej pomyślności!

 

opracowanie: st. sekc. Dawid Rogożyński

zdjęcia : Tomasz Żełobowski