24 kwietnia 2019 roku, w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie odbyły się Targi Pracy i Edukacji podczas których zaprezentowane zostały oferty pracy i szkoleń dedykowane dla szerokiego grona odbiorców.

Targi to doskonała i niepowtarzana okazja do zapoznania się z szeroką ofertą edukacyjną i zatrudnieniową lokalnego rynku pracy. Tegoroczne Targi Pracy i Edukacji zorganizowane zostały przez: Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu oraz braniewskie jednostki OHP – Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Młodzieżowe Centrum Kariery. Organizacja targów pozwoliła na bezpośredni kontakt z wystawcami, przedstawicielami, instytucjami oraz przedstawicielami służb mundurowych. Głównym celem zorganizowanej imprezy było poznanie ścieżek kariery zawodowej oraz metod wsparcia jednostek doradczych w realizacji celu jakim jest otrzymanie wymarzonej pracy.

Przy stoiskach wystawców dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane materiały informacyjno – promocyjne dotyczące edukacji i zatrudnienia. Zarówno młodzież szkolna, jak i osoby poszukujące pracy, mogły skorzystać z konsultacji specjalistów w zakresie planowania przyszłości zawodowej. Prezentowano również ofertę szkoleniową oraz dostępne propozycje zatrudnienia.

Wśród służb mundurowych na targach obecni byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, którzy przybliżyli zawód strażaka oraz zaprezentowali część wyposażenia dedykowanego dla straży pożarnej. KP PSP w Braniewie reprezentował p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie bryg. Krzysztof Bogusławski.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie