34 druhów strażaków z powiatu lidzbarskiego ukończyło szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia prowadzone były przez funkcjonariuszy PSP lidzbarskiej komendy.

Szkolenie  trwające od 23 lutego do 13 kwietnia br swoją tematyką obejmowało takie zagadnienia jak: praca w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, sprawianie drabin pożarniczych, obsługę narzędzi hydraulicznych i wykonywanie dostępu do poszkodowanych oraz ich ewakuację podczas zdarzeń drogowych, obsługa sprzętu łączności, kierowanie ruchem podczas zdarzeń drogowych, działania w zakresie ratownictwa wodnego i powodziowego, elementy pomocy przedmedycznej. Ponadto każdy uczestnik szkolenia zaliczył test w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia PSP w Olsztynie. Wszyscy druhowie ukończyli kurs , zdając  w dniu 15 kwietnia  egzamin zarówno teoretyczny jak i praktyczny.  

opracowanie: kpt. Tomasz Gowkielewicz      zdjęcia: asp. sztab. Krzysztof Szram