Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". 

We wtorek, 9 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Do zmagań w pierwszej, pisemnej części konkursu przystąpiło 17 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu piskiego. Do części ustnej konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

I grupa wiekowa (uczniowie klas 1 - 6 szkół podstawowych):

Paweł Makowski - ZSP Okartowo
Paweł Dziatkowiak - ZSP Okartowo
Agata Szewczyk - ZSP Orzysz

II grupa wiekowa (uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych):

Paweł Nowicki - ZSP Dąbrówka
Paweł Baranowski - ZSK Pisz
Adrianna Markowicz - ZSP Orzysz

III grupa wiekowa (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)

Mateusz Alicki - ZSK Pisz
Aleksandra Dudek - ZSL Ruciane Nida
Wiktoria Sierzputowska - ZSK w Piszu

Spośród wyżej wymienionych laureatów części pisemnej, pierwsze miejsca w zmaganiach ustnych zdobyły i tym samym będą reprezentować powiat piski na poziomie wojewódzkim:

I grupa wiekowa: Paweł Dziatkowiak
II grupa wiekowa: Paweł Nowicki
III grupa wiekowa: Aleksandra Dudek

Eliminacje powiatowe przeprowadziła komisja w składzie:

Mariusz Semenowicz - sekretarz zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piszu - przewodniczący
Dorota Wlazłowska - Inspektor w Starostwie Powiatowym w Piszu - sekretarz
st. kpt. Grzegorz Kuliś - starszy specjalista ds. operacyjnych KP PSP w Piszu - członek.

Dziękujemy uczestnikom konkursu za bardzo dobre przygotowanie oraz udział w eliminacjach, nauczycielom, opiekunom i dyrektorom szkół za przygotowanie i pomoc organizacyjną, Komendantowi Powiatowemu PSP w Piszu bryg. Pawłowi Pieńkoszowi oraz pracownikom Komendy za ufundowanie nagród oraz nieocenioną pomoc w organizacji konkursu, Staroście Powiatu Piskiego Andrzejowi Nowickiemu oraz Prezesowi ZOSPRP w Piszu Jerzemu Wojciechowi Małeckiemu za ufundowanie nagród.

Opracowanie: dzięki uprzejmości sekretarza zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piszu Mariusza Semenowicza, zdjęcia: st. kpt. Józef Baranowski KP PSP Pisz.