6 kwietnia 2019 r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Olsztynie przeprowadzono egzamin pierwszego w tym roku szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP (dla druhen i druhów z gmin: Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztyn, Olsztynek, Purda oraz Stawiguda). Do egzaminu końcowego składającego się z części teoretycznej i praktycznej przystąpiły 23 osoby, w tym trzy kobiety. Egzamin zdały 22 osoby.

Podczas trwającego od 9 lutego 2019 r. szkolenia, przygotowywano strażaków ratowników OSP do bezpiecznego i skutecznego ratowania życia, mienia i środowiska. Druhny i druhowie nabyli niezbędne umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu, które będą wykorzystywane podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

 

Wszystkim członkom OSP, którzy ukończyli szkolenie gratulujemy i życzymy wytrwałości w niesieniu pomocy potrzebującym oraz satysfakcji ze skutecznie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych.

 

Tekst i zdjęcia: st.sekc. Radosław Nowosielski