5 kwietnia 2019 roku w KP PSP w Kętrzynie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kętrzynie to organizatorzy eliminacji powiatowych kolejnej już edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej odbyły się w siedzibie KP PSP w dniu 5 kwietnia 2019 r. Wzięła w nich udział strażacka młodzież wyłoniona w eliminacjach szkolnych, gminnych i miejsko - gminnych.
Uroczystego otwarcia strażackiego turnieju dokonał bryg. Szymon Sapieha, który życzył uczestnikom powodzenia w trudnej tematyce, z jaką młodzież miała się zmierzyć. Komendant przedstawił cel turnieju, jakim jest zainteresowanie dzieci i młodzieży, ich nauczycieli i opiekunów problematyką ochrony przeciwpożarowej, tradycją, służbą i ciężka pracą strażackich środowisk. Ma on też na celu popularyzowanie znajomości przepisów ppoż. oraz zasad postępowania na wypadek powstania pożaru. Wiele zagadnień turnieju dotyczy również ekologii i ochrony środowiska.
Na szczeblu powiatowym udział wzięło 24 uczestników, w trzech grupach wiekowych. W związku z czym musieliśmy udostępnić dzieciom i młodzieży dwie sale w naszej strażnicy.
Laureaci pierwszych miejsc w trzech grupach wiekowych czyli: Martyna Rostkowska, Marika Sztychmiler i Natalia Maleszewska będą reprezentowali nasz powiat na szczeblu wojewódzkim, który zaplanowany jest pod koniec kwietnia br. w Ostródzie.
W czasie turnieju młodzież zapoznała się z warunkami pełnienia służby w kętrzyńskiej komendzie, rozmawialiśmy o szeroko pojętym bezpieczeństwie, ochronie ppoż. oraz doskonaliliśmy umiejętności obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.
Laureatom nagrody wręczali:
-    Joanna Mazurowska – Sekretarz Powiatu Kętrzyńskiego;
-    Rafał Rypina – Przewodniczący Rady Miasta Kętrzyn;
-    bryg. Szymon Sapieha –Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie;
-    dh Krzysztof Lebiedziok – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie.
Organizatorzy konkursu składają podziękowania fundatorom nagród dla dzieci i młodzieży:
-    Starostwo Powiatowe w Kętrzynie;
-    Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie.
Dzięki tej pomocy udało się przeprowadzić Turniej, zainteresować dzieci oraz młodzież trudnymi problemami i zagadnieniami.
Organizatorzy jeszcze raz składają gratulacje laureatom Turnieju i życzą powodzenia w eliminacjach wojewódzkich, a także centralnych. Opracowanie: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie
Zdjęcia: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie