Po niemalże trzech miesiącach zakończy się zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie Powiatu Szczycieńskiego funkcjonują 34 OSP, z czego 11 jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

11 stycznia 2019 r. w OSP Wielbark odbyło się pierwsze zebranie, a 29 marca 2019 r. w OSP Szczytno strażacy spotkali się na ostatnim zebraniu. Strażacy naszej komendy wzięli udział we wszystkich zebraniach, w trakcie których zabierali głos między innymi omawiając: statystykę zdarzeń w 2018 r. w rozbiciu na poszczególne Miasta i Gminy, statystykę wyjazdów poszczególnych OSP, plan szkoleń przewidzianych do zrealizowania przez KP PSP na rzecz OSP. Przypomniano także druhom o obowiązujących zasadach dotyczących udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednym z ważniejszych zagadnień omawianych na spotkaniach były dotacje udzielone dla OSP z budżetu państwa, dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, przekazanie kart rabatowych ORLEN dotyczących tankowania prywatnych samochodów przez druhów OSP, dotacji Starosty Szczycieńskiego.

Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań, dyskusjach nad nimi wszystkie zarządy OSP otrzymały absolutoria za 2018 r.

Należy podkreślić także, że w trakcie wszystkich zebrań strażacy z KP PSP podkreślali jak ważną rolę w systemie ochrony przeciwpożarowej spełniają druhny i druhowie OSP. Dziękowali im za zaangażowanie, ciągłe rozwijanie się poprzez udział w szkoleniach, zawodach sportowych, czy innych formach aktywności społecznej.

W zdecydowanej większości jednostek po części oficjalnej odbywała się biesiada strażacka.

            SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DRUHNOM I DRUHOM ZA POMOC W 2018 R.

Opracował: mł. bryg. Zbigniew Stasiłojć

Zdjęcia: jednostki OSP