W dniu 03.04.2019 roku w siedzibie Nadleśnictwa Szczytno odbyła się Narada z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Szczycieńskiego, pracowników Lasów Państwowych i Państwowej Straży Pożarnej. Naradę otworzyli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczytno, Pan Janusz Kleszczewski i Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie, bryg. Grzegorz Rybaczyk.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele ośmiu Nadleśnictw, które posiadają w granicach administracyjnych powiatu obszary leśne. Przybyli przedstawiciele Nadleśnictw: Jedwabno, Korpele, Olsztyn, Spychowo, Strzałowo, Szczytno, Wielbark, Wipsowo, oraz przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

W trakcie spotkania strażacy KP PSP i leśnicy omówili między innymi: system ochrony ppoż. w Powiecie Szczycieńskim, statystykę zdarzeń w lasach, system zaopatrzenia wodnego (punkty czerpania wody), system dróg pożarowych, wyznaczanie terenów na obozowiska np. harcerskie, system łączności radiowej funkcjonujący w lasach, dokumentację wytwarzaną przez Państwową Straż Pożarną i Lasy Państwowe po zdarzeniach.  Należy stwierdzić, że było to bardzo dobre spotkanie, które przede wszystkim polegało na dyskusji, wymianie doświadczeń mających nadrzędny cel: czyli dążenie do tego, aby w ramach współpracy skuteczne chronić dobro narodowe jakim są lasy.

Dziękujemy Nadleśnictwu Szczytno za współudział w organizacji narady, za przygotowanie cateringu.

Opracował: mł. bryg. Zbigniew Stasiłojć

Zdjęcia: kpt. Łukasz Wróblewski