W sobotę 30 marca 2019 roku o godzinie 11:00 w Sali Ognik, na terenie JRG nr 2 w Elblągu, odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Organizowany od wielu lat Turniej adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Jego celem jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ekologii, ratownictwa oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.  Poszczególne etapy eliminacji obejmują: szczebel środowiskowy, gminny, powiatowy, wojewódzki i centralny.

Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. Zwycięzcy każdej z kategorii oprócz nagród rzeczowych otrzymali prawo do reprezentowania powiatu na szczeblu wojewódzkim (26 kwietnia br. w Ostródzie).

Organizatorem przeprowadzonych eliminacji był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski w Elblągu przy współudziale Komendy Miejskiej PSP w Elblągu.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia podczas kolejnego etapu turnieju.

opracowanie: st. sekc. Dawid Rogożyński