Sołtysi z całego województwa zjechali 29 marca do ostródzkich hal wystawienniczych.

Powodem tego były samorządowe dni sołtysa na Warmii i Mazurach. Konferencja miała różnorodny przebieg. Jednym z elementów były stoiska tematyczne instytucji, samorządów oraz służb. Strażacy z ostródzkiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przygotowali pawilon promujący zasady bezpieczeństwa. W ramach akcji społecznej MSWiA: „Kręci mnie bezpieczeństwo”, na strażackim stoisku można było zapoznać się ze sprzętem ratowniczym, ubraniami ochronnymi, czy uzyskać krótki instruktarz pierwszej pomocy medycznej. Strażacy przekazywali także treści w ramach akcji edukacyjnej „STOP pożarom traw”. Takie przedsięwzięcia są jednym z elementów prewencji społecznej prowadzonej przez PSP. Zgodnie z zasadą: informuj, działaj prewencyjnie – znaczy zapobiegaj zagrożeniom.

opracowanie/zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański