Kontrole nadleśnictw powiatu olsztyńskiego w zakresie opracowanych sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lasu.

W związku ze zbliżającym się sezonem palności w lasach, funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, prowadzili intensywne czynności kontrolne związane z weryfikacją „sposobów postępowania na wypadek pożaru lasu”, poszczególnych nadleśnictw. Szczególny nacisk został położony na sprawdzenie źródeł wody do celów przeciwpożarowych oraz na weryfikację stanu dojazdów pożarowych.

W trakcie kontroli, główny nacisk położono na wskazanie alternatywnego rozwiązania, dla istniejących możliwości hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych na obszarach wiejskich, do zabezpieczenia obszarów leśnych. W toku wspólnych ustaleń wskazywane i wspólnie omówione były miejsca, w których można wykonać stanowiska czerpania wody nad stawami, jeziorami i rzekami. Posiadany przez funkcjonariuszy tutejszej komendy sprzęt, służący do pomiaru wydajności wodnej oraz przeprowadzona weryfikacja intensywności podawania wody, wskazał, że hydranty zewnętrzne na wiejskich sieciach wodociągowych nie zawsze zapewniają odpowiednie parametry wody do gaszenia pożarów w lasach. Zaletą naturalnych źródeł wody jest ich prawie nieograniczony zasób, a położenie bezpośrednio przy oddziałach leśnych umożliwia skuteczną organizację działań ratowniczych.

Razem z nadejściem wiosny, ruszyły prace ziemne prowadzone przez leśników, związane z modernizacją stanowisk czerpania wody do celów przeciwpożarowych. Prace w tym zakresie wykonano między innymi w Nadleśnictwie Wipsowo w tym w Leśnictwach: Dłużek, Lamkowo, Ramsowo, Zagajnik.

Źródła wody do celów przeciwpożarowych w lasach są systematycznie wykorzystywane do ćwiczeń praktycznych, przez strażaków wszystkich JRG, naszej komendy a także strażaków ochotników powiatu olsztyńskiego.

Opracował: mł.bryg. Maciej Karnacewicz,

foto: mł.bryg. Jarosław Ciemiński, kpt. Adam Rybicki