22, 25  lutego oraz 11 marca 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Każde z takich spotkań prowadzone było przez instruktorów oraz koordynatora ratownictwa medycznego z Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie. Podczas warsztatów uczono jak rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia i jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo - oddechową u niemowlęcia, dziecka czy osoby dorosłej. Z powiatu węgorzewskiego automatyczne defibrylatory zewnętrzne otrzymali strażacy ochotnicy z OSP Budry, OSP Pozezdrze, OSP Ołownik, OSP Guja, OSP Harsz, OSP Kuty i OSP Węgielsztyn. Sprzęt medyczny został zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W całym cyklu warsztatów udział wzięło 80 druhów i druhen.

Opracowanie: st. asp. T. Grunwald, zdj: mł. asp. Ł Radziwoniuk