21 lutego oraz 28 lutego 2019 roku odbyły się spotkania mające na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów powiatu kętrzyńskiego.

Debata: „Czy w swoim mieście czuję się bezpiecznie” odbyła się  21 lutego w sali kinowej w Kętrzynie. W debacie głos zabrali przedstawiciele instytucji oraz służb mundurowych. Strażacy z Kętrzyna omówili zagadnienia związane z ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. W holu głównym przygotowane było również stoisko, gdzie strażacy informowali: kiedy powstaje tlenek węgla, jak się zabezpieczyć przed „CZADEM”, jak używać gaśnic. Rozdawali również ulotki i odpowiadali na pytania nurtujące kętrzyńskich seniorów.  
28 lutego na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeprowadzona została pogadanka ze studentami UTW. Omówiono: podstawowe zasady ppoż., rodzaje pożarów i gaśnic, CZAD i czujki tlenku węgla. Udzielono również instruktarzu prowadzenia Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej podczas którego seniorzy sami mogli spróbować swoich sił przy RKO.
Opracowanie: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie
Zdjęcia: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie