Swoje oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – ETAP I” złożyły dwie firmy. W dniu 05 marca br. komisja przetargowa uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PRZEMBUD Gdańsk S.A.

W dniu 13 marca br. w siedzibie tut. komendy została podpisana umowa z ww. Wykonawcą.

Firma z Gdańska jeszcze w tym roku zrealizuje Etap I inwestycji polegający na budowie głównego budynku komendy oraz jednostki ratowniczo – gaśniczej w stanie zamkniętym, szczelnym z kompletną elewacją i dachem wraz ze wszystkimi przyłączami i kompletnym palowaniem i robotami ziemnymi pod garaż wielostanowiskowy i komorę dymową.

(Widoczni na zdjęciu od lewej strony: komendant miejski PSP w Elblągu kpt. Łukasz Kochan, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Przembud Gdańsk S.A. Konrad Murzyński).

 

opracowanie: st. bryg. Mariusz Kołecki / st. sekc. Dawid Rogożyński