10 marca 2019 roku zakończył się kolejny kurs szkoleniowy strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kętrzyńskiego.

Bardzo długie szkolenie trwające 126 godzin lekcyjnych rozpoczęło się w styczniu 2019 roku. Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej Komendy. Nowi adepci strażackiej służby musieli także zaliczyć test w specjalnej komorze dymowej zlokalizowanej  w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku. Na kurs zgłoszono 10 osób i wszyscy ukończyli szkolenie z pozytywnym wynikiem. Wśród absolwentów są trzy kobiety.
Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo – gaśniczych. W czasie kursu strażacy ratownicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, poznawali organizację łączności i współdziałania, techniki operowania prądami gaśniczymi, metody prowadzenia ewakuacji ludzi, mienia i zwierząt, a także zagadnienia BHP na miejscu akcji ratowniczej. Bardzo duży nacisk położyliśmy na zajęcia ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Każdy ze strażaków ochotników musiał zaliczyć bardzo trudne zajęcia praktyczne w masce i z butlą powietrzną na plecach w zadymionych pomieszczeniach i we wspomnianej komorze dymowej. Takie ćwiczenia miały oddać jak najbardziej realne warunki, z którymi mogą się spotkać nasi strażacy ochotnicy podczas prawdziwych akcji ratowniczych. W niedzielę 10 marca br. odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny (ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności).  
W dniu 10 marca br.  Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie kpt. Kamil Golon wraz z członkami komisji kpt. Piotrem Kimbarem, mł. kpt. Jakubem Zioło oraz mł. asp. Pawłem Zapadką dokonali wręczenia świadectw ukończenia szkolenia absolwentom kursu. Opracowanie: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie
Zdjęcia: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie