27 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach odbyły się eliminacje miejsko-gminne 42. edycji Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 19 uczestników z terenu miasta i gminy Bartoszyce.

Rywalizacja przebiegała w trzech kategoriach wiekowych:
- I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych,
- II grupa – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klas II-III gimnazjum,
- III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy turnieju musieli wykazać się m.in. znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzą na temat sprzętu i techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii pożarnictwa w Polsce.

Wyniki końcowe eliminacji gminnych przedstawiają się następująco. 
I grupa:
1 miejsce - Korneliusz Patyra (SP w Krawczykach),
II grupa:1 miejsce - Cyprian Frączek (Gimnazjum w Kinkajmach),
2, 3 -miejsce - Bartłomiej Harhaj (SP nr 7 w Bartoszycach), Julia Płonowska (Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach).

III grupa:
1 miejsce - Dawid Raczkowski (ZSP nr 2 w Bartoszycach),
2 miejsce - Karolina Makarewicz (ZSP nr 2 w Bartoszycach),
3 miejsce - Kacper Siudek (LO im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach).

Laureaci 3 pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych turnieju, które odbędą się 27.03.2019 r. (środa) o godz. 10.00 w sali szkoleniowo-konferencyjnej (2 piętro, pok. 41) Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach przy ul. Bema 36.

Uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, które ufundował Urząd Gminy w Bartoszycach.

Opracowanie:st. kpt. Piotr Kowalski
Zdjęcia: Marzena Bukowska (TVK Bart-Sat).