Od 18 stycznia na terenie powiatu oleckiego przeprowadzono 17 szkoleń z zakresu wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED.  Akcja poprzedzona była zakupem do jednostek OSP defibrylatorów AED,  sfinansowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zajęcia  prowadzili  strażacy instruktorzy ratownictwa medycznego z jednostki ratowniczo – gaśniczej w Olecku. Szkolenie skierowane było głównie do strażaków ochotników i odbyło się we wszystkich jednostkach OSP w powiecie. Dodatkowo przeszkolono pracowników gmin i mieszkańców miejscowości, w których odbywały się spotkania. Łącznie z szkoleń skorzystały 192 osoby, w tym 102 strażaków ochotników. /zdjęcia: mł. ogn. Bartosz Laskowski, str. Tomasz Dunaj, tekst: mł. bryg. Tomasz Jagłowski/