1 marca 2019 roku punktualnie o godzinie 9.00 w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi rozpoczęła się uroczysta zbiórka z okazji przejęcia obowiązków dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz ślubowania dwóch nowo przyjętych strażaków. 

Uroczystą zbiórkę rozpoczął zastępca komendanta powiatowego st. kpt. Kamil Pawlukanis składając meldunek Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi bryg. Wojciechowi Szczepanikowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. W pierwszej części ceremonii bryg. Wojciech Szczepanik wręczył st. kpt. Andrzejowi Jabłońskiemu akt mianowania na stanowisko dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej.  st. kpt. Andrzej Jabłoński  od 1992r. jest w służbie w Państwowej Straży Pożarnej. W 1994 roku ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. od początku swojej służby związany jest z gołdapską komendą.  W 2007 roku ukończył studia licencjackie w Wszechnicy Mazurskiej w Olecku uzyskując tytuł licencjata w specjalności administracja. W 2011r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie  na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w zakresie  Kierowania Działaniami Ratowniczymi oraz w 2014r. ukończył studia podyplomowe na kierunku ”Bezpieczeństwo Wewnętrzne” w zakresie zarządzania kryzysowego, a w 2018 roku  uzyskał tytuł magistra w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od ponad 14 lat pełnił funkcję zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, z dniem 1 lutego 2019 został awansowany na stanowisko dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi pogratulował awansu oraz zapewnił o wsparciu w realizacji nowych zadań służbowych.

Następnie odbyło się ślubowanie dwóch nowo przyjętych strażaków. W obecności funkcjonariuszy komendy i zaproszonych gości ślubowanie złożyli: str. Sebastian Karwel oraz str. Dawid Słabiński, ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi bryg. Wojciech Szczepanik. Dzień ślubowania jest zarazem pierwszym dniem służby nowych strażaków. Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi podczas swojego przemówienia zwrócił szczególną uwagę na słowa roty ślubowania oraz przekazał, że ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym każdego funkcjonariusza. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej. Witając w szeregach Państwowej Straży Pożarnej Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi przekazał gratulacje nowo przyjętym strażakom oraz podziękował rodzinie za przybycie i wychowanie nowych adeptów pożarnictwa.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis,

Zdjęcia: mł. ogn. Robert Krupiński.