W dniach 2, 15 i 16 lutego 2019 roku strażacy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (koordynator ratownictwa medycznego mł. ogn. Łukasz Rońda, instruktor kpt. Mariusz Przybułowski, instruktor str. Michał Zglinicki oraz instruktor mł. ogn. Krzysztof Skaśkiewicz), przeprowadzili szkolenia dla przedstawicieli jednostek OSP powiatu olsztyńskiego posiadających na swoim wyposażeniu urządzenie AED. 

Łącznie przeszkolono 101 strażaków OSP z następujących gmin: Olsztyn, Olsztynek, Gietrzwałd, Jonkowo, Świątki, Dywity, Dobre Miasto, Barczewo, Purda, Stawiguda, Biskupiec, Jeziorany, Kolno.

Szkolenie miało na celu zapoznanie druhów OSP z parametrami technicznymi urządzenia AED, a także doskonalenie praktycznych umiejętności podczas przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlęcia. Podczas szkolenia stosowano nagłośniowe techniki udrażniania dróg oddechowych, z użyciem worka samorozprężalnego typu AMBU i AED.

Przeprowadzone szkolenia miały na celu wdrożenie jednolitego standardu postępowania strażaków PSP i OSP podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku rozpoznanego Nagłego Zatrzymania Krążenia.

Opracowanie: mł.bryg. Jarosław Ciemiński

Zdjęcia: kpt. Mariusz Przybułowski