Piscy strażacy podsumowali rok 2018.

12 lutego 2019r. o godzinie 12:00, w Komendzie Powiatowej PSP w Piszu odbyła się odprawa, podczas której podsumowana została ubiegłoroczna działalność piskich strażaków.

W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście:

- Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piszu,

- bryg. Robert Fliciński – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie,

- Mateusz Szkaradziński – asystent Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- Andrzej Szymborski – Burmistrz Pisza,

- Beata Sokołowska – Burmistrz Białej Piskiej,

- Beata Jażdżewska – Zastępca Burmistrza Orzysza,

- Danuta Kowalewska – Sekretarz Miasta i Gminy Ruciane-Nida,

- nadkom. Marcin Karmowski – Komendant Powiatowy Policji w Piszu,

- Robert Trąbka – Nadleśniczy Nadleśnictwa Pisz,

- Krzysztof Dąbkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko,

- Maciej Bagiński – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Drygały,

oraz przedstawiciele mediów.

Naradę rozpoczęto od złożenia meldunku przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Piszu st. kpt. Andrzeja Paprotę Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie bryg. Robertowi Flicińskiemu. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Piszu, bryg. Paweł Pieńkosz, w krótkich słowach przywitał i podziękował gościom za przybycie, po czym omówił realizację zadań w ubiegłym roku, przedstawiając kolejno sprawozdanie z każdej komórki organizacyjnej komendy. Na zakończenie przedstawił plany i potrzeby na rok 2019 oraz podziękował przybyłym gościom za bardzo dobrą współpracę, życząc wszystkim, aby układała się ona równie dobrze w latach następnych. Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego PSP w Piszu bryg. Pawła Pieńkosza, głos zabierali uczestnicy odprawy, dziękując za trud, jaki strażacy wkładają podczas codziennej służby oraz życząc jak najmniej interwencji a także tylu bezpiecznych powrotów, co wyjazdów. Podziękowania za swoją pracę otrzymali też pracownicy korpusu służby cywilnej, którzy stanowią bardzo ważne ogniwo w schemacie organizacyjnym komendy, a bez których właściwe jej funkcjonowanie nie byłoby możliwe.

W trakcie narady, Komendant Powiatowy PSP bryg. Paweł Pieńkosz, za profesjonalne i pełne poświecenia działania, dzięki którym uratowano życie mężczyźnie, pod którym załamał się lód na jeziorze Roś, listem pochwalnym wyróżnił:

- asp. Krzysztofa Filipkowskiego,

- sekc. Michała Gronowskiego,

- st. str. Pawła Czarneckiego.

W roku 2018 strażacy powiatu piskiego odnotowali 825 zdarzeń, z czego 249 zdarzeń były to pożary, 569 – miejscowe zagrożenia, a 34 to alarmy fałszywe.

 

Opracowanie: st. kpt. Grzegorz Kuliś KP PSP Pisz, zdjęcia: asp. Robert Szafranek KP PSP Pisz, Beata Smaka Gazeta Olsztyńska.