W dniu 8.02.2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Giżycku odbyła się odprawa podsumowująca miniony rok.

Odprawę swoją obecnością zaszczycili:
- bryg. Robert Fliciński- Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
- Mirosław Dariusz Drzażdzewski- Starosta Powiatu Giżyckiego
- Wojciech Karol Iwaszkiewicz- Burmistrz Miasta Giżycka
- Jarosław Filipek- Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
- Marek Jasudowicz -Wójt Gminy Giżycko
- Bartłomiej Kłoczko- Wójt Gminy Kruklanki
- Barbara Mazurczyk- Wójt Gminy Miłki
- Jacek Łożyński- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
-nadkom. Dariusz Kotlarz- Przedstawiciel KPP w Giżycku
-Zbigniew Kurowicki- prezes MOPR Giżycko
-Mirosław Hajduk- Prezes ZEiR RP
-Dariusz Modzelewski- Sekretarz  ZEiR RP
-Krzysztof Dąbkowski- Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko
oraz przedstawiciele jednostek OSP powiatu Giżyckiego: Jarosław Bereza, Andrzej Mieczkowski, Andrzej Rydzewski, Krzysztof Banaszkiewicz, Zbigniew Mróz, Mariusz Mazur.
Bryg. Jacek Baczewski powitał zaproszonych gości, a następnie przedstawił strukturę Komendy Powiatowej PSP w Giżycku oraz zreferował realizację zadań w poszczególnych komórkach organizacyjnych, a także plany i potrzeby na rok 2019.
W 2018 roku giżyccy strażacy prowadzili 839 interwencje w tym 295 związane z pożarami, 487 z miejscowymi zagrożeniami, w 57 przypadkach zgłoszenia okazały się alarmami fałszywymi.
Podczas odprawy nie zabrakło również podziękowań zarówno dla strażaków i funkcjonariuszy za włożony trud w utrzymanie bezpieczeństwa na terenie powiatu, jak również dla samorządowców i instytucji wspierających na co dzień działania strażaków.
Po podsumowaniu minionego roku Zastępca Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Komendant Powiatowy PSP wręczyli awans na wyższe stanowisko służbowe dla st. str. Macieja Kazińca.