7 lutego 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w 2018 roku. Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. Krzysztof Mierzejewski, który przywitał przybyły gości, a następnie krótko omówił i scharakteryzował zadania i cele realizowane przez komendę w minionym roku.  W dalszej części spotkania bryg. Marek Augustynowicz z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy oraz asp. sztab. Andrzej Osowski Kierownik sekcji w Wydziale Operacyjnym przedstawili prezentację zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu nidzickiego realizowanych w ciągu roku przez funkcjonariuszy komendy.

W 2018 roku nidziccy strażacy wyjeżdżali do 426 zdarzeń, w tym 171 pożarów, 243 miejscowych zagrożeń i 12 alarmów fałszywych. Pomimo niższej niż w latach poprzednich statystyki zdarzeń strażacy odnotowali wzrost liczby pożarów i zagrożeń komunikacyjnych, które skutkowały większą liczbą ofiar.

W minionym roku szczególny nacisk w funkcjonowaniu komendy położono na zagadnienia związane z organizacją szkoleń i ćwiczeń zgrywających, bezpośrednią współpracą z jednostkami OSP oraz tzw. prewencją społeczną.

Ważnym aspektem funkcjonowania komendy było uzyskane wsparcie finansowe i rzeczowe, które pozwoliło zrealizować szereg istotnych przedsięwzięć.

W czerwcu minionego roku nidzicka komenda wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego marki Mercedes w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I"

Komenda otrzymała także istotne wsparcie rzeczowe ze strony komendy wojewódzkiej w postaci sprzętu teleinformatycznego, sprzętu i wyposażenia technicznego, indywidualnego wyposażenia ochronnego oraz sorbentów i neutralizatorów. Natomiast dzięki pomocy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy JRG wyposażono w kamerą termowizyjną.

Podsumowując miniony rok należy również wspomnieć o wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu wojewody, rezerw celowych oraz z tzw. ustawy modernizacyjnej. Pozyskane  środki pozwoliły na dokonanie remontów pomieszczeń sypialni, garaży bojowych oraz bramy wjazdowej na teren komendy oraz dokonanie modernizacji infrastruktury informatycznej. Zakupiono takze niezbędne wyposażenie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej "Nidzica", funkcjonującej na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nidzicy.

Podsumowując miniony rok bryg. Krzysztof Mierzejewski podziękował za współpracę podczas zdarzeń ochotniczym strażom pożarnym, służbom współdziałającym oraz przedstawicielom lokalnych samorządów.

W odprawie uczestniczył przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkie PSP w Olsztynie -st. bryg. Arkadiusz Turulski.

W uroczystości udział wzięli m.in. Starosta Powiatu Nidzickiego Marcin Paliński, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński, Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala, Wójt Janowa Grzegorz Napiwodzki, Wójt Janowca Kościelnego Piotr Rakoczy,  Kapelan Wojewódzki Strażaków ks.prałat Andrzej Bawirsz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Waldemar Szymański oraz pracownicy komendy i zaproszeni goście.

Informacja i zdjęcia: asp.sztab.Andrzej Osowski