W dniach 1 – 3 oraz 8  lutego 2019r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie  zostało przeprowadzone szkolenie doskonalące dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu iławskie w zakresie udzielenia kwalifikowanej  pomocy przedmedycznej.

Szkolenie wynikło z faktu, że jednostki OSP doposażone zostały w roku ubiegłym w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy min. zestawy ratownictwa medycznego oraz defibrylatory AED.

Na szkoleniu poruszano głównie zagadnienia resuscytacji krążeniowo - oddechowej z użyciem defibrylatora AED, worka samorozprężalnego, rurek ustno-gardłowych oraz masek krtaniowych i rurek krtaniowych.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele dziewięciu jednostek OSP, które w roku ubiegłym wyposażone zostały w defibrylatory AED. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Należy zaznaczyć, że posiadanie i umiejętność prawidłowej obsługi defibrylatora w znaczny sposób zwiększa efektywność prowadzonych działań ratowniczych.

Opracował: kpt. Krzysztof Rutkowski.
Zdjęcia: mł ogn. Łukasz Rzeźnikiewicz.