8 lutego 2019 r. Komenda Powiatowa PSP w Kętrzynie podsumowała swoją działalność w 2018 roku.

W podsumowaniu wzięli udział:
- Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej   bryg. Robert Fliciński,
- Starosta Powiatu Kętrzyńskiego Pan Michał Kochanowski,
- Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Urszula Baraniecka,
- Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn Pan Maciej Wróbel,
- Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski,
- Burmistrz Miasta i Gminy Korsze Pan Ryszard Ostrowski,
- Burmistrz Miasta i Gminy Reszel Pan Marek Janiszewski,
- Wójt Gminy Barciany Pani Marta Kamińska,
- Wójt Gminy Srokowo Pan Marek Olszewski,
- Funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Kętrzynie oraz lokalne media.
Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie - bryg. Szymon Sapieha przywitał zgromadzonych gości, a następnie omówił następujące zagadnienia: statystyka zdarzeń; gotowość operacyjna; ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze; szkolenia OSP; czynności kontrolno-rozpoznawcze; zatrudnienie w KP PSP; nadgodziny; zakupy sprzętu, prace remontowe, inwestycje PSP; braki w wyposażeniu strażaków PSP; dotacje dla OSP w ramach dofinansowania KSRG, MSWiA, Funduszu Sprawiedliwości; Termomodernizacja komendy, wymiana bram garażowych, wymiana ogrodzenia.
W 2018 roku na terenie powiatu kętrzyńskiego strażacy interweniowali 721 razy, gaszono 309 pożarów, brano udział w likwidacji 356 miejscowych zagrożeń, odnotowano również 56 alarmów fałszywych.  Nastąpił 8 % spadek ilości interwencji w porównaniu do roku 2017.
Komendant Powiatowy złożył podziękowania dla kierownictwa KW PSP w Olsztynie, władz powiatu oraz przedstawicielom miast i gmin za wsparcie udzielane Komendzie Powiatowej PSP w Kętrzynie oraz inwestowanie w rozwój ochotniczych straży pożarnych.
Następnie głos zabrał Starosta Kętrzyński, którzy podziękował za pracę strażaków tą widoczną podczas zdarzeń ale i prewencję społeczną, która jest dobrze odbierana przez mieszkańców powiatu. Głos zabrał również Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego dziękując za zaangażowanie strażaków.

Opracowanie: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie
Zdjęcia: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Kętrzynie