6 lutego 2019 roku w siedzibie lidzbarskiej straży pożarnej odbyła się uroczysta narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu lidzbarskiego w roku 2018.

Tradycyjnie już jak co roku swoją obecnością zaszczycili między innymi Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie – st.bryg. Michał Kamieniecki, Wicestarosta Lidzbarski Jarosław Kogut, Wiceburmistrz Lidzbarka Warmińskiego Sebastian Kuźniewski, Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel, Wójt gminy Kiwity Wiesław Tkaczuk, Wójt gminy Lubomino Andrzej Mazur. Obecny był także komendant powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim nadkom. Piotr Koszczał oraz reprezentujący środowisko leśników nadleśniczy Nadleśnictwa Orneta Piotr Matusik. W obszernym wystąpieniu w oparciu o prezentację multimedialną  Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim bryg. Rafał Szymukowicz oraz Zastępca Komendanta mł. bryg. Cezary Kalinowski podsumowali działalność lidzbarskiej komendy w zakresie działalności ratowniczo-gaśniczej, a także rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu w roku 2018 oraz wskazali główne zadania przyjęte do realizacji na rok 2019. Na podstawie strażackich statystyk wynika, że w roku 2018 znacząco spadła ilość zdarzeń pomimo nieznacznego wzrostu ilości pożarów. Odnotowano podobnie jak w całym województwie w większości jednostek wyraźny spadek zdarzeń określanych jako miejscowe zagrożenia, głównie związanych z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych. Ogólnie strażacy powiatu lidzbarskiego odnotowali w roku ubiegłym 651 zdarzeń. Komendant powiatowy bryg. Rafał Szymukowicz podziękował całej załodze lidzbarskich strażaków nie tylko za realizację i prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych ale także za wkład pracy w poprawę warunków lokalowych. Słowa podziękowania skierował do strażaków – ochotników za wspólnie prowadzone akcje ratowniczo – gaśnicze. Jednostki OSP naszego powiatu bardzo aktywnie, a co najważniejsze z coraz większym profesjonalizmem i sprawniejszym sprzętem wspierają działania strażaków PSP. Na zakończenie narady zarówno Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Michał Kamieniecki, a także samorządowcy wysoko ocenili działalność lidzbarskiej komendy i podziękowali za pracę w minionym roku. 

tekst;  kpt. Tomasz Gowkielewicz    zdjęcia: st.ogn.Krzysztof Pupkiewicz