Podsumowanie działalności KP PSP w Działdowie za 2018 rok.

W dniu 07 lutego Komenda Powiatowa PSP w Działdowie podsumowała swoją działalność w roku 2018. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki.

W podsumowaniu wziął udział Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Naczelnik Wydziału Kadr w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie - st. bryg. Arkadiusz Turulski, Starosta Działdowski i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - Paweł Cieśliński, Przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego - Michał Struzik, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - mł. insp. - Adam Borowski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie 0/Działdowo - mjr Marek Bartnicki. W spotkaniu wzięli udział również Wiceburmistrz Miasta Działdowo - Andrzej Wiśniewski, Burmistrz Lidzbarka - Maciej Krzysztof Sitarek, Wójt Gminy Działdowo - Mirosław Zieliński, Wójt Gminy Iłowo-Osada - Sebastian Cichocki, Wójt Gminy Płośnica - Krzysztof Groblewski, Sekretarz Gminy Rybno - Jolanta Jendrycka, Komendanci Gminni i Prezesi Zarządów Gminnych ZOSP PR, Nadleśniczowie Nadleśnictwa Dwukoły i Lidzbark, przedstawiciele innych współdziałających ze strażą pożarną instytucji państwowych i samorządowych.

            Komendant Powiatowy PSP w Działdowie - bryg. mgr inż. Jan Florek dokonał otwarcia narady i przywitał zgromadzonych gości. Następnie pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych dokonali prezentacji realizacji zadań służbowych w minionym roku. Omówione zostały zadania z zakresu: spraw kadrowo-organizacyjnych, kontrolno-rozpoznawczych, operacyjno-szkoleniowych oraz kwatermistrzowsko-technicznych. Przedstawiono film prezentujący ważniejsze działania ratowniczo-gaśnicze i ćwiczenia prowadzone  w  2018 roku. W 2018 roku na terenie powiatu działdowskiego strażacy interweniowali 779 razy, gaszono 192 pożary, brano udział w likwidacji 536 miejscowych zagrożeń, odnotowano również 51 alarmów fałszywych.  Nastąpił 5 % wzrost ilości zdarzeń w porównaniu do roku 2017.              

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli podziękowania Komendantowi Powiatowemu PSP w Działdowie za owocną współpracę w minionym roku  życząc jednocześnie, aby niedawno rozpoczęty rok nie był gorszy od poprzedniego.  Na zakończenie odprawy Komendant Powiatowy PSP w Działdowie - bryg. mgr inż. Jan Florek podziękował Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, władzom samorządowym i instytucjom współdziałającym za wspieranie działań komendy powiatowej dotyczących poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu działdowskiego, przede wszystkim za wsparcie finansowe, a członkom OSP za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Podziękowania skierował także do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za służbę i dobrze wykonywaną pracę.

Opracowała: Martyna Wyżlic zdjęcia: mł.bryg. Piotr Bojanowski