W dniu 4 lutego 2019 roku w siedzibie KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie podsumowujące działalność komendy za rok 2018 oraz przekazanie nowego podnośnika hydraulicznego.

Naszą naradę uświetnili swoją obecnością znamienici goście: Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej   st. bryg. Michał Kamieniecki, starosta powiatu nowomiejskiego Pan Andrzej Ochlak, Komendant Powiatowy Policji insp. Jacek Drozdowski, wójt gminy Nowe Miasto Lubawskie Pan Tomasz Waruszewski, wójt gminy Grodziczno Pan Tomasz Szczepański, wójt gminy Biskupiec Pan Arkadiusz Dobek, wójt gminy Kurzętnik Pan Wojciech Dereszewski, burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Pan Józef Blank oraz ks. kanonik Bernard Zakrzewski. Oprócz pracowników i funkcjonariuszy pełniących, na co dzień służbę w tutejszej komendzie, tradycyjnie na podsumowanie roku zaproszeni zostali również członkowie koła emerytów PSP działającego przy komendzie.

W pierwszej części spotkania na garażu bojowym odbyło się uroczyste przekazanie podnośnika hydraulicznego SHD 23. Poświęcenia nowego pojazdu dokonał ksiądz kanonik Bernard Zakrzewski diecezjalny duszpasterz strażaków. Przekazania pojazdu dokonał Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Michał Kamieniecki w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Mieście Lub. bryg. Jacka Audy. Przedmiotowy pojazd zakupiony został w ramach Funduszu Europejskiego  pod nazwą „ Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”. Beneficjentem programu była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, natomiast koszt zakupu wynosił 1 532 580 zł.

 Druga część uroczystości odbyła się w sali narad budynku Komendy Powiatowej PSP. W trakcie narady komendant powiatowy PSP bryg. Jacek Auda przedstawił funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu nowomiejskiego w 2018 roku, działania szkoleniowe, zadania inwestycyjne i zakupy sprzętowe, jakie udało się zrealizować w 2018 roku oraz zamierzenia i zadania do realizacji na rok 2019. W ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 633 zdarzenia. Warto podkreślić wzrost ogólnej liczby wyjazdów do zdarzeń, a w szczególności wzrost o 46% w odniesieniu do 2017 r. liczby pożarów. Spotkanie było również okazją do podsumowania współpracy KP PSP z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, innymi służbami oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Szałkowski – KP PSP Nowe Miasto Lubawskie
Zdjęcia:  archiwum KP PSP  Nowe Miasto Lub., Stanisław R. Ulatowski Gazeta Nowomiejska